Detail práce

Executive Compensation in Firms Producing Addictive Goods

Autor: Mgr. Michael Janský
Rok: 2015 - zimní
Vedoucí: Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/125479/
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá odměňováním a vzorci migrace mezi pracovními pozicemi
manažerů firem, jež vyrábí zboží a služby vytvářející závislost (tabákové výrobky, alkohol a
hazardní hry). Předchozí výzkum odhalil náklady spojené s výrobou škodlivého zboží, jež jsou
specifické pro tyto průmysly. Konzistentně s tímto proudem výzkumu nacházím zvýšené
odměny manažerů v tabákových, alkoholových a hazardních firmách. Tento výsledek se zdá
míti původ v charakteristice průmyslu, spíše než ve vlastnostech manažerů či v „tradičních“
determinantách odměňování manažerů. Vzorce migrace manažerů mezi pracovními místy a
vliv změny zaměstnání na odměny naznačují, že vyšší odměny nejsou způsobeny zvláštními
vlastnostmi manažerů, jež by specificky tyto firmy potřebovaly, a stejně tak nejsou způsobeny
příspěvkem manažerů k vytváření přidané hodnoty nebo jinými vlastnostmi specifickými pro
manažery. Namísto toho se zdá, že tyto vyšší odměny reflektují úplatu manažerům za to, že
tito musejí snášet averzi či nespokojenost společnosti s těmito škodlivými výrobky, a tedy
s těmi, kteří je vyrábějí.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY