Detail práce

Fiscal Gains from Extra Investment into Roma Education in the Czech Republic

Autor: Mgr. Marie Kubíková
Rok: 2015 - zimní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 78
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/144727/
Abstrakt: Cílem této práce je vyčíslit potenciální fiskální příjmy z dodatečných investic do vzdělání Romů. Z
pohledu státního rozpočtu by se vyplatilo investovat více do romských dětí, kdyby to zvýšilo
budoucí čisté příjmy státního rozpočtu. Investice do jednoho dítěte by mohla maximálně dosahovat
diskontované hodnoty budoucích čistých benefitů z vyššího vzdělání státního rozpočtu za jednu
osobu. Čisté benefity reprezentují vyšší příjmy státního rozpočtu z jednoho Roma způsobené
vyšším vzděláním. Přínosem této práce je odhad různých čistých celoživotních příjmů státního
rozpočtu z jednoho Roma podle jeho vzdělání. Tyto odhady by měli podpořit investice do vzdělání
romských dětí. Dále odhadujeme o kolik státní rozpočet ročně přichází z důvodu nižší vzdělanosti
Romů. Nakonec jsme provedli výzkum mezi stipendisty nadačního fondu Verda, kde jsme hledali
vztahy mezi jejich vzděláním, zaměstnaností a dalšími proměnnými.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY