Detail práce

Procyclicality of Bank Lending and Provisioning Behavior

Autor: Mgr. Jan Svoboda
Rok: 2015 - zimní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 155
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/147547/
Abstrakt: Cílem této práce je prozkoumat procykličnost chování bank, co se týká poskytování úvěrů a tvorby opravných
položek, a jeho dynamiku ve spojení se zavedením Basel II bankovní regulace. Tuto problematiku zkoumáme na
panelových datech na úrovni jednotlivých bank a jednotlivých zemí pro OECD a BRIC země za období 1996-
2013. Objevili jsme pozitivní vliv kapitalizace bank na růst objemů úvěrů, který, zřejmě z důvodu nedávné
finanční krize, po roce 2008 zeslábnul. Kromě tendence bank vyhlazovat zisky a řídit kapitál pomocí opravných
položek jsme zjistili také značně cyklické chování bank ve smyslu tvorby opravných položek. Zároveň jsme však
neobjevili žádné robustní změny tohoto chování po přijetí Basel II bankovní regulace. Touto prací jsme přispěli
k zaplnění mezery v empirické literatuře, protože neexistuje téměř žádný výzkum na téma neplánovaných změn,
které způsobilo zavedení bankovní regulace Basel II v chování bank, a jejich dopadu na ekonomiku. Naše
výsledky mohou být proto užitečné pro regulátory a jiné odborníky. Mimo to jsme také v naší práci využili dat
za tzv. BRIC země, které jsou ve výzkumu často opomíjeny

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY