Detail práce

Uspokojování věřitelů z provozních výnosů dlužníka – ekonomická analýza

Autor: Mgr. Jakub Zdeněk
Rok: 2015 - zimní
Vedoucí: PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Český
Stránky: 109
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/161286/
Abstrakt: Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon)
představuje významný zlom v přístupu k řešení úpadku obchodních společností.
Nejpřevratnější změnou je bezesporu zavedení možnosti reorganizace podniku. Tato
diplomová práce se zabývá ekonomickou racionalitou v pozadí úpadkového práva,
zejména pak ekonomickou racionalitou v pozadí reorganizace. Práce je ekonomickou
analýzou podkladů pro proces rozhodování, zda je úpadce vhodným kandidátem pro
restrukturalizaci a proces uspokojování věřitelů z provozních výnosů reorganizované
společnosti.
Součástí práce je vlastní kvalitativní výzkum vzorku povolených reorganizací, jehož
cílem je porovnat teoretická zjištění s realitou. V poslední části je práce doplněna
teoretickým modelem společnosti v úpadku, na jejímž příkladu jsou veškerá
teoretická zjištění aplikována

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY