Detail práce

Analýza schém podpory obnoviteľných zdrojov energií v EÚ: Môže byť EKOlogické aj EKOnomické?

Autor: Mgr. Senta Andoková
Rok: 2015 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 99
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/150914/
Abstrakt: Práca porovnáva FIT (Feed-in tariff) a RPS (Renewable Portfolio Standard) ako dve
najpoužívanejšie schémy podpory obnoviteľných zdrojov energií (OZE) v EÚ.
Následne skúma vzťah environmentálnej Kuznetsovej krivky (EKC) a pomocou
praktického experimentu na verejnom osvetlení v Prahe navrhuje riešenie
ekologického fungovania elektrických sietí v EÚ s efektom znižovania emisií CO2.
Hlavný prínos spočíva v aktuálnosti a originalite ekonometrickej analýzy
a praktického experimentu. Analýza FIT a RPS preukázala, že obe schémy
ovplyvňujú dopyt po elektrine a zvyšujú jej cenu. Ekonometrický model bol testovaný
pre 28 štátov EÚ za obdobie 1990-2013. Výsledky hovoria, že EÚ sa momentálne
nachádza na klesajúcej časti EKC v tvare obráteného U, pričom zlomový bod, po
ktorom začína závislosť rásť, je pre väčšinu pozorovaní príliš ďaleko na to, aby bol
zdrojom obáv. Praktický experiment prepája výsledky modelu a nameranú úsporu
energie. Inštalácia podobných zariadení na elektrické siete v EÚ môže priniesť
uspokojivé výsledky zníženia emisií CO2 nezávisle na štátnej podpore. Efektívnejšie
využívanie existujúcich zdrojov energií však nie je dostatočné a malo by skôr slúžiť
ako doplnok ku konvenčnej podpore, ktorá by sa mala postupne vytrácať s rozvojom
technológií OZE.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY