Detail práce

Equilibrium in the jungle

Autor: Bc. Jiří Havlena
Rok: 2016 - zimní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 49
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/151430/
Abstrakt: Tato bakalářská práce nejprve představuje model džungle, ve které jsou ekonomické transakce
řízeny nátlakem. Džungle úzce souvisí s modelem směnné ekonomiky. Rozdíly mezi oběmi
situacemi jsou diskutovány, spotřební množiny jsou přidány jako další omezení agentů v
směnné ekonomice. Následuje stěžejní část práce, diskuze efektů spotřebních množin na
blahobyt a kompetitivní rovnováhy. Výsledky ukazují, že spotřební množiny rozšíří množinu
Pareto efektivních alokací u směnné ekonomiky. Analýza kompetitivních rovnováh ukazuje
zajímavé výsledky ohledně existence neefektivních alokací, které ale jsou kompetitivními
rovnováhami.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY