Detail práce

Empirická analýza českých think tanků a jejich role při utváření veřejné politiky

Autor: Bc. Martin Frič
Rok: 2016 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 54
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/139323/
Abstrakt: Tato práce zkoumá schopnost českých think tanků zaujmout postavení v procesu utváření
veřejné politiky. Dále analyzuje výkonnost českých think tanků z hlediska zaujetí veřejnosti,
schopnosti zaujmout tvůrce politiky a zabývá se vyhodnocením transparentnosti českých
think tanků. Pro získání odpovědí na otázky využívá kvantitativní analýzu. Data pro
empirickou část byla získána převážně z elektronických zdrojů. Pro část výzkumu zabývající
se schopností think tanků zaujmout tvůrce politiky byly autorem vytvořeny a odeslány
elektronické dotazníky. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že české think tanky prozatím
nejsou schopny přijmout roli při utváření veřejné politiky v České republice. Tento výsledek
vychází z různorodé transparentnosti českých think tanků. Empirický výzkum vyhodnotil jako
nejtransparentnější instituce zabývající se bojem s korupcí. Nejlepším think tankem, který
dokáže zaujmout veřejnost a média je institut založený bývalým prezidentem České
republiky. Tato práce může posloužit zástupcům think tanků, kteří díky ní mohou odhalit
slabiny ve výkonnosti svých institucí. Dále také dárcům, kteří získají přehled o fungování
think tanků v České republice.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY