Detail práce

Důsledky liberalizace trhu s elektrickou energií

Autor: Bc. Roman Kalabiška
Rok: 2016 - letní
Vedoucí: Mgr. Petr Polák MSc. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 69
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/165585/
Abstrakt: Tato bakalářská práce zkoumá vliv liberalizace na trhu s elektrickou energií. První část
práce nabízí teoretický přehled procesu liberalizace a fungování elektroenergetiky
v České republice. K otestování stupně integrace evropských velkoobchodních trhů byla
použita korelační analýza denních spotových cen na vybraných energetických burzách.
Na základě této analýzy jsem usoudil, že vybrané energetické burzy vykazují různé
stupně integrace a vyšší stupeň závislosti se vyskytuje především na regionální úrovni.
Druhá část empirické části se zaměřuje na působení konkurenčního prostředí českého
maloobchodního trhu. Cílem této části práce bylo zjistit, zda se důsledkem liberalizace a
následného zvýšení konkurence na trhu s elektrickou energií snižuje hrubá marže
obchodníků elektřiny v sektoru domácností se střední spotřebou. Poslední část této
práce se zabývá měřením tržní síly, pomocí nejpoužívanějších metod - Lernerův index a
Herfindahlův-Hirschmanův index. Výpočty ukazují, že zatímco v dlouhém období
dochází k poklesu koncentrace trhu, od roku 2012 naopak mírně narůstá. Zároveň bylo
zjištěno, že vybraní obchodníci v ČR disponují podobnou úrovní tržní moci. Práce svým
zaměřením zaplňuje mezeru v literatuře zabývající se problematikou měření tržní síly a
koncentrace českého trhu s elektřinou.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY