Detail práce

Český systém povinného vzdělávání v mezinárodním kontextu

Autor: Bc. Milan Kučera
Rok: 2016 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 64
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/164478/
Abstrakt: Tato bakalářská práce analyzuje vliv vybraných proměnných na výsledky z PISA šetření. Práce popisuje
krátkou existenci PISA šetření, shrnuje výsledky z PISA šetření se zaměřením na agregovatelné
proměnné a také se zabývá kritikou PISA šetření. Práce poskytuje zasazení českého systému povinného
vzdělávání do mezinárodního kontextu výsledků a zjištění PISA šetření. Ekonometrickou analýzou na
základě panelových dat 44 států účastnících se PISA šetření z let 2006, 2009 a 2012 byla potvrzena
mezinárodní autokorelace výsledků PISA šetření, významně pozitivní vliv ekonomického, sociálního a
kulturního zázemí a negativní vliv nerovnosti v distribuci bohatství ve společnosti. Pro tento účel byl
použit prostorový autoregresní model využívající metodu odhadu maximální věrohodnosti.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY