Detail práce

Household Debt in the Czech Republic: Focus on Mortgage Amount Determinants

Autor: Bc. Patricie Mittigová
Rok: 2016 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/164070/
Abstrakt: Růst zadluženosti domácností v posledním desetiletí vedl k větší pozornosti věnované tomuto problému,
protože by v budoucnosti mohl ohrozit stabilitu finančního systému. V České republice byl tento růst
způsoben převážně zvýšeným počtem hypotečních úvěrů, které jsou obvykle největší finanční zátěží,
kterou dlužníci musí splatit. Z tohoto důvodu se soustředím na hypotéky, protože jejich nárůst byl v
porovnání s ostatními typy půjček největší. Cílem této práce je analyzovat, jak osobní charakteristika
ovlivňuje, kolik peněz si člověk rozhodne půjčit, aby mohl financovat své bydlení. Za tímto účelem jsem
použila mnohonásobnou regresní analýzu a aplikovala několik metod odhadu. Zkoumáním náhodného
vzorku klientů ČSOB, kteří si vzali hypotéku, jsem zjistila, že plat, věk, rodinný stav, vzdělání a kraj, ve
kterém osoba žije, jsou signifikantními faktory ovlivňující dlužníkovu volbu o výši půjčené částky. Na
druhou stranu počet dětí ovlivňuje výši půjčky jen ve vyšších kvantilech distribuce, zatímco v nižších
kvantilech to není signifikantní faktor. Tato práce doplňuje poměrně limitované množství studií o dluhu
českých domácností, protože poskytuje nové poznatky o tom, jak se lidé v případě půjček rozhodují.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY