Detail práce

Český systém povinného vzdělávání - analýza dat PISA

Autor: Bc. Barbora Žďárská
Rok: 2016 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 72
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/140044/
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na zkoumání dopadu školské reformy z roku 2004 na výsledky českých žáků. V
práci je dále analyzován vliv různých faktorů na výsledky studentů, například pohlaví, socioekonomický
status, národnost nebo věk. Práce shrnuje důležitost vzdělávání jako indikátor vyspělosti
státu. K výzkumu jsou využita data z šetření PISA (Programme for International Student Assessment).
Projekt PISA představuje nejrozšířenější mezinárodní srovnávací výzkum v oblasti vzdělávání.
Teoretická pasáž popisuje metody užívané při sběru dat. Tato práce také přináší kritický pohled na
testování žáků, které se stává v posledních letech poměrně kontroverzním tématem. K empirické části je
využíván datový soubor z let 2003, 2006, 2009 a 2012, podle nějž je sestaven model s tzv. pooled cross
section. Analýza potvrzuje genderovou a socio-ekonomickou nerovnost ve výsledcích žáků. Empirický
rozbor ukazuje, že pro určení úspěšnosti školské reformy je třeba dlouhý časový horizont, který zatím
není k dispozici. Práce tedy přináší průřez tématy o vzdělávacích systémech, srovnávacích měření a
faktorech, jež ovlivňují výsledky studentů. Toto pojetí může sloužit jako návrh pro budoucí analýzy.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY