Detail práce

The Impact of Competition on Bank Performance

Autor: Mgr. Petr Kupka
Rok: 2017 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 71
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/185567/
Abstrakt: T his t hesis st u dies t he w a y i n w hic h b asic b a n k c h ar acteristics di ffer wit h res
p ect t o le vel of t he m ar ket c o m p etiti o n. U n der o ur h y p ot heses, b a n ks o p erati
n g i n m ore c o m p etiti ve e n vir o n me nt are ass o ci ate d wit h hi g her o ver all ris k,
i m pr o ve d l o a n p ortf oli o q u alit y a n d l o wer e q uit y r ati o. Esti m ati o n w as c arrie d
o ut usi n g di ffere nce G M M esti m at or wit h hel p of i nstr u me nt al vari a bles w hic h
pr o vi de d us als o wit h heter os ke d asticit y a n d a ut o c orrel ati o n r o b ust st a n d ar d
err ors. Acc or di n g t o t he rece nt liter at ure, t his esti m at or is ver y e fficie nt f or
e m piric al rese arc h b ase d o n u n b al a nce d p a nel d at a wit h s h ort ti me p eri o d a n d
wi de r a n ge of cr oss-secti o n al d at a as t h ose use d i n t his t hesis. B y a p pl yi n g
t hese met h o ds, we o bt ai ne d res ults c o n fir mi n g all t hree h y p ot hesis wit h str o n g
st atistic al si g ni fic a nce. T heref ore, we c o ncl u de t h at c o m p etiti o n i m p acts b a n k
ris k pr o file.
Červen 2023
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY