Detail práce

Ekonomie transakčních nákladů: základy a teoretické rozšíření

Autor: Mgr. Sylvester van Koten
Rok: 2002 - zimní
Vedoucí: † RNDr. Miron Tegze CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Hospodářská politika
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: originál v angličtině

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY