Detail práce

Gender gap index a štěstí žen

Autor: Bc. Vendula Procházková
Rok: 2018 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 90
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/191595/
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi úrovní genderových nerovností daných
indexem The Global Gender Gap Index (GGGI) a štěstím žen. Za použití průřezových
dat z The World Values Survey (WVS) pocházejících z 22 různých zemí světa bylo
zjišťováno, zda existuje pozitivní vztah mezi mírou indexu GGGI (reflektující výši
genderových nerovností v dané zemi, kde nižší hodnoty značí vyšší úroveň genderových
nerovností) a relativním pociťovaným štěstím žen v porovnání s muži. V práci jsou
představeny nejen hlavní determinanty lidského štěstí dle současné odborné literatury,
ale také specifické indexy týkající se problematiky genderových nerovností. Celkově se
v práci nachází sedm různých modelů pracujících s celkovým datovým souborem 22
zemí, šest modelů pracujících s daty rozdělenými dle pohlaví a dva typy modelů
vytvořené pro každou ze čtyř skupin, do kterých byly vybrané země rozděleny na
základě výše jejich GGGI indexu. Tyto modely odhadují vliv indexu GGGI a jeho čtyř
komponentů na štěstí jednotlivců, na štěstí žen v porovnání s muži, a také rozdíl
v pociťovaném štěstí žen a mužů ve skupinách s odlišným průměrným indexem GGGI.
Na základě výsledků dochází práce k závěru, že s vyšším stupněm genderové rovnosti
roste nejen relativní štěstí žen v porovnání s muži, ale i štěstí jednotlivců obecně.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY