Detail práce

Klam horké ruky

Autor: Bc. Michael Augustin
Rok: 2018 - letní
Vedoucí: Václav Korbel Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 51
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/190973/
Abstrakt: Abstrakt Efekt "horké ruky" popisuje jev, kdy u sportovce dochází po sérii úspěchů k náhlému zlepšení jeho výkonnosti. V odborné literatuře byl ovšem efekt "horké ruky" považován za klam až do roku 2014, kdy bylo objeveno zkreslení v původní metodě testování a představeny nové statistiky, jejichž testy pro toto zkreslení kontrolovaly. Cílem této práce je testovat výskyt "horké ruky" pomocí nových metod a následně provést analýzu výkonů obou pohlaví. Dalším cílem je prokázat, že k "horké ruce" nedochází pouze u nejlepších hráčů světa působících v NBA, ale i u poloprofesionálních hráčů a hráček české NBL. První část práce se věnuje teorii "klamu horké ruky" a jeho důležitým implikacím ve světě ekonomie a financí. Je zde obsažen i stěžejní přehled literatury "horké ruky" . Ve druhé a třetí části jsou uvedena data a představena metodologie literatury "horké ruky", která podléhá zkreslení a následně je uvedena nová metoda kontrolující pro toto zkreslení. Výsledky individuální analýzy potvrzují signifikantní nálezy "horké" a "ledové" ruky a prokazují efektivitu nové nezkreslené metody testování. V závěru práce jsou diskutovány i výsledky testu výkonů podle pohlaví a naznačeny možnosti dalšího testování.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY