Detail práce

Elektronická evidence tržeb a její implementace v ČR

Autor: Bc. Petr Mach
Rok: 2018 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/203961/
Abstrakt: Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá elektronickou evidencí tržeb (EET) a jejím fungováním v České republice. Protože jedním z hlavních cílů evidence tržeb je zvýšení daňového inkasa, je začátek teoretické části této práce věnován krátkému představení daní a konkrétně dani z přidané hodnoty i s jejími výhodami a nevýhodami. Druhá část teoretického oddílu této práce se věnuje evidenci tržeb v České republice. Nejprve jsou zmíněny různé typy evidence a jaký byl vybrán pro ČR. Poté je tento model podrobně popsán, tedy je například vysvětleno kdo a jaké tržby musí evidovat, fáze EET a některé její technické aspekty. Část je také věnována doprovodnému projektu k EET, a to sice účtenkové loterii a jejímu průběhu. Závěr teoretické části je věnován podobným systémům evidence a jejich dopadům v zahraničí. Praktická část se pak snaží odpovědět na otázku, jestli mělo zavedení evidence tržeb v České republice smysl. Tedy se zde posuzuje, zda byly splněny hlavní cíle stanovené státem při jejím uvádění do českého tržního prostředí. Hlavní důvody k zavedení EET byly především dva - a to sice zmiňovaný lepší výběr daní a také narovnání tržního prostředí pomocí snížení podílu šedé ekonomiky. Pro kontrolu odhadu přínosu EET k inkasu DPH od Ministerstva financí zde také provádím vlastní výpočet pomocí elasticity příjmů z daňové báze. Kromě těchto cílů se praktická část věnuje též nákladnosti celé evidence tržeb a jsou zde také zmíněny některé z obav podnikatelů a veřejnosti. Celá práce končí krátkým pohledem do budoucnosti EET.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY