Detail práce

Finanční analýza podniku

Autor: Mgr. Jaroslav Rozehnal
Rok: 1996 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 0
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Účelem diplomové práce FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU bylo podrobněji rozebrat použít známé postupy a nástroje analýzy finančních výkazů podniku a zároveň ukázat možnosti jejich praktického použití v prostředí rozvíjejícího se českého finančního trhu. V úvodních kapitolách vymezuje danou problematiku a zabývá se použitelností dostupných dat a nároky na jejich úplnost a vypovídací hodnotu. Třetí, popisná kapitola rozebírá poměrové ukazatele v kategoriích zadlužení, likvidity, řízení aktiv a ziskovosti, uvádí i limity této metody při jejím praktickém použití. Čtvrtá kapitola využívá popsané nástroje a postupy pro analýzu finančních výkazů společnosti Ferrum, a.s. a výsledky porovnává se závěry alternativních metod oceňovací analýzy podniku. V dalších kapitolách práce opět podrobněji rozebírá a aplikuje další kategorie finanční analýzy a různé přístupy k ocenění firmy (rating, indexy pro odhad pravděpodobnosti finančního selhání – Altman, Beaver, výnosová metoda ocenění firmy, metoda čisté současné hodnoty, metoda čistých aktiv...). Devátá kapitola získané výsledky shrnuje a interpretuje ve srovnání s reálnou cenou akcií, aby v příští kapitole umožnila formulovat několik závěrů ohledně předpokládané motivace současných držitelů akcií Ferrum a možností, které stávající situace nabízí potenciálnímu zájemci o akcie dané firmy.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY