Detail práce

Kuponová privatizace

Autor: Mgr. Karel Tejkal
Rok: 1996 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 0
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Kuponová privatizace a některé její důsledky
Práce se věnuje průběhu rozdělení státního majetku po roce 1989 mezi
obyvatele Československa, resp. Česka, metodou kuponové privatizace v období 1. 10. 1991 až 3. prosince 1994. Po teoretickém úvodu, který objasňuje důvody a podstatu této privatizační formy, se druhá kapitola věnuje faktografickému popisu obou privatizačních vln a jejich výsledkům. Třetí kapitola detailně rozebírá některé důsledky kuponové privatizace. Detailně je popsána úloha investičních privatizačních fondů, je sledována hodnocen vývoj tuzemského kapitálového trhu i formování nových vlastnických vztahů vzniklých díky kuponové privatizaci. Samostatná kapitola je věnována etice kuponové privatizace, s důrazem na masivní reklamní kampaně, které ji provázely, a to včetně ukázek v příloze diplomové práce.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY