Detail práce

Dopad brexitu na vzájemný obchod České republiky a Velké Británie

Autor: Bc. Jakub Vosmanský
Rok: 2019 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 73
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/191691/
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou odchodu Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, posuzuje možný vliv brexitu na
vzájemný obchod mezi ČR a Spojeným královstvím a vyhodnocuje jeho případný vliv na
českou ekonomiku. Po krátkém přehledu historie členství Spojeného království v EU
následuje popis komplikovaných jednání EU s UK o vystoupení. Další kapitola se zabývá
některými studiemi a analýzami vyhodnocujícími dopady brexitu na britskou ekonomiku.
Pak následuje diskuse sjednané dohody o vystoupení a některých možných modelů
vzájemných vztahů EU-UK po ukončení přechodného období – členství v Evropském
hospodářském prostoru (norský model), sjednání dohody o volném obchodu (švýcarský
model, kanadský model), vystoupení bez dohody (tvrdý brexit). UK je jedním
z nejvýznamnějších exportních partnerů ČR, což vyplývá z vyhodnocení dat o vzájemné
obchodní výměně. V závěrečné části tato práce zkoumá input-output analýzou možný
vliv poklesu domácí spotřeby britské ekonomiky na HDP ČR a vyhodnocuje potenciální
dopad brexitu na vzájemný obchod ČR-UK v odvětví automobilového průmyslu. V době
odevzdání této práce se stále neví, zda Spojené království vystoupí z EU s dohodou, nebo
bez dohody. O modelu příští spolupráce, který bude teprve sjednáván v budoucnosti, se
aktuálně může pouze spekulovat. Pro brexit neexistuje precedens – to vše jsou fakta
ovlivňující míru spolehlivosti predikovaných dopadů brexitu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY