Detail práce

Metody vícekriteriální optimalizace

Autor: Mgr. Bohdana Tušlová
Rok: 1996 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Český
Stránky: 71
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou vícekriteriální optimalizace. Práce se skládá z osmi kapitol. První kapitola je úvodem do rozhodování, druhá je věnována charakteristikám. Třetí a čtvrtá kapitola se zabývají výběrem optimální varianty při alternativních způsobech zadání množiny dostupných variant. Obě kapitoly se pohybují v deterministickém světě.Třetí kapitola pojednává o komplexním vyhodnocování variant,čtvrtá kapitola se zaměřuje zejména na jednu z oblastí vektorové optimalizace, na lineární programování. Pátá kapitola nabízí alternativu
k deterministickému přístupu, rozhodování za nejistoty, podobně jako kapitola šestá, rozhodování za neurčitosti. V sedmé kapitole jsou uvedeny principy interaktivních metod. V osmé kapitole je řešena úloha komplexního vyhodnocování variant. Na příkladu výběru optimálního spacího pytle z množiny dostupných spacích pytlů jsou demonstrovány některé metody určování vah přiřazených jednotlivým charakteristikám a některé metody agregace charakteristik.
Ke stažení: Diplomová práce - Tušlová

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY