Detail práce

Kriminalita v ČR

Autor: Bc. Barbora Doležalová
Rok: 2019 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 53
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/202084/
Abstrakt: Tato práce analyzuje faktory, ovlivňující kriminalitu v České republice. Kriminalita je součástí
naší společnosti již od nepaměti a její důsledky neovlivňují jen oběti, ale také celkovou
ekonomiku. Hlavním přínosem této práce je ekonometrická analýza nejnovějších panelových
dat z období 2010-2017 na úrovni okresů České republiky, pomocí níž jsme identifikovali
faktory a jejich vliv na kriminalitu. Pro přesnější výsledky se v této práci analyzovaly faktory,
ovlivňující i jednotlivé trestné činy – loupež, vloupání, znásilnění a vraždu. Analýzou jsme
zjistili, že nezaměstnanost má významný vliv na kriminalitu, ale vztah těchto proměnných je
negativní. Tento výsledek může být způsoben tím, že se zvýšenou zaměstnaností si lidé více
hlídají své věci a pro zločince je těžší páchat trestnou činnost. Pozitivní a významný vztah byl
pak zjištěn mezi nezaměstnaností a loupeží. Dále bylo zjištěno, že procentuální zastoupení
cizinců v populaci má vliv na loupež a znásilnění, a proto by bylo dobré se soustředit na
začlenění cizinců do naší společnosti. Taktéž bylo zjištěno, že nerovnost příjmů má významný
pozitivní vztah na znásilnění a pravděpodobnost objasnění kriminality odrazuje zločince od
páchání kriminality

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY