Detail práce

Vplyv makroekonomických správ na volatilitu a hodnotu smenných kurzov vo vybraných krajinách Európskej únie

Autor: Bc. Peter Bubniak
Rok: 2019 - letní
Vedoucí: Mgr. Nicolas Fanta
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/191126/
Abstrakt: Táto práca rozoberá, aký vplyv na volatilitu a hodnotu výmenného kurzu má vyhlásenie
kladnej alebo zápornej makroekonomickej správy. Zvolili sme výmenné kurzy EUR/USD,
EUR/CZK a USD/CZK. Vyhodnocujeme dopad makroekonomických správ zverejnených
Českou národnou bankou a Európskou centrálnou bankou. K výskumu sme použili modely
GARCH(1,1) a EGARCH(1,1) s normálnym a Študentovým rozdelením chybových zložiek.
Zistením bolo, že zverejnenie nových makroekonomických informácií pohybuje hodnotou a
volatilitou výmenných kurzov, pričom pre každý výmenný kurz sú význačné iné druhy
makroekonomických ukazovateľov. Všeobecne najviac štatisticky významné ukazovatele sú:
index spotrebiteľských cien a harmonizovaný index spotrebiteľských cien, nezamestnanosť a
PRIBOR a EURIBOR. Ďalším zistením je, že vplyv komunikácie Českej národnej banky a
Európskej centrálnej banky významne ovpyvňuje hodnotu a volatilitu výmenných kurzov.
Jedným z pozorovaní bolo aj to, že naše finančné dáta prejavujú vlastnosti volatility, ktorými
sú pákový efekt, dlhodobá pamäť a zhlukovanie rozptylu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY