Detail práce

Eseje o chudobě a sociálně-ekonomickém chování chudých

Autor: Tomáš Želinský (27.5.2020)
Rok: 2020 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 134
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Abstrakt česky /
Abstract in Czech Predložená dizertačná práca pozostáva z troch esejí, ktoré sa zameriavajú na problematiku chudoby a sociálno-ekonomické správanie chudobných. V prvej eseji sa zameriavame na ekonomickú dimenziu subjektívneho blahobytu. Skúmame, ako súvisí subjektívne vnímanie individuálneho ekonomického blahobytu s objektívnymi ukazovateľmi reálnych ekonomických podmienok meniacich sa v čase. Výsledky naznačujú, že ľudia reagujú na všeobecné ekonomické podmienky v obmedzenej miere a okamžite nemenia svoje vnímanie v súlade s reálnymi zmenami. Nasledujúce dve eseje sa primárne zameriavajú na sociálno-ekonomické správanie chudobných Rómov. V druhej eseji najskôr skúmame úlohu rodičov a vrstovníkov v tvarovaní sociálnych noriem detí v kontexte relatívne uzatvorených chudobných monoetnických rómskych komunít. Podľa našich výsledkov, normy detí sú v priemere viac korelované s normami ich vrstovníkov ako s normami rodičov. Ďalej zároveň platí, že normy detí konvergujú k normám rodičov približne do veku 12-13 rokov. Ide o vek, v ktorom rómske deti začínajú získavať práva a povinnosti dospelých. V poslednej, tretej, eseji sa venujeme fenoménu hrozby stereotypu v kontexte slovenských Rómov. Výsledky naznačujú, že vzory môžu ovplyvňovať sociálnu identitu, pozitívne vplývať na sebadôveru a inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby sa viac snažili o dosahovanie cieľov.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY