Detail práce

Platová diskriminácia v najlepších európskych futbalových ligách

Autor: Bc. Patrícia Migová
Rok: 2020 - letní
Vedoucí: PhDr. Radek Janhuba M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 54
Ocenění:
Odkaz: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/213904/
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá analýzou platovej diskriminácie v najlepších európskych futbalových
ligách. Vedecké práce, ktoré sa zaoberali týmto problémom v minulosti, skúmali každú ligu
v Európe zvlášť, alebo sa niektorými ligami nezaoberali vôbec. V našej práci skúmame rasovú
diskrimináciu medzi belochmi, černochmi, Hispáncami a hráčmi z oblasti Stredomoria. Za
účelom tejto analýzy sme vytvorili dva rôzne súbory dát: jeden pre výkonnostné štatistiky
hráčov zo sezóny 2018/2019 a jeden pre priemerné výkonnostné štatistiky zo sezón 2016/2017,
2017/2018 a 2018/2019. Okrem diskriminácie nám dva rôzne súbory dát pomohli skúmať, či
platy hráčov sú determinované výsledkami z poslednej odohranej sezóny alebo priemernými
výsledkami posledných troch odohraných sezón. Na analýzu našich dát sme použili metódu
najmenších štvorcov. Výsledky našich regresií poukazujú na existenciu určitého platového
rozdielu medzi niektorými rasovými skupinami a poukazujú na to, že platy v našej vzorke dát
sú lepšie determinované priemernými výsledkami z posledných troch sezón

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY