Detail práce

Essays on Health Economics and Health Policy

Autor: PhDr. Jana Votápková (13.5.2020)
Rok: 2020 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 130
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Abstrakt česky /
Abstract in Czech Tato disertační práce je souborem tří esejí zabývajících se ekonomií zdravotnictví v České republice. Součástí je také esej, která shrnuje jejich výsledky do doporučení pro zdravotní politiku České republiky. Výběr témat obsažených v této disertační práci byl motivován doporučeními OECD v oblasti zdravotnictví. První esej analyzuje efektivitu všeobecných nemocnic v ČR a zdůrazňuje nezbytnost dobře fungujícího systému DRG. Poplatky za pobyt v nemocnici, tj. za lůžkovou péči, které byly zavedeny v roce 2008 a krátce poté byly opět zrušeny, jsou analyzovány jako nástroj, který zvyšuje spoluúčast pacientů a může tedy účinně zvýšit efektivitu zdravotního systému prostřednictvím dodatečných zdrojů financí a redukcí nadmírné poptávky po zdravotních službách. Osobní úspory, zvláště osob v předdůchodovém věku, jsou v disertaci chápány jako další soukromý zdroj vstupující do veřejného systému, který může ulevit napjatému rozpočtu zdravotnictví a důchodového systému. Bylo zjištěno, že zdravotní stav obyvatel v předdůchodovém věku má pozitivní vliv na výši likvidních úspor tohoto segmentu obyvatel.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY