Detail práce

Faktory ovlivňující cenu ojetého vozu v České republice

Autor: Bc. Petr Dvořáček
Rok: 2021 - letní
Vedoucí: Mgr. Petr Polák MSc. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/147805
Abstrakt: Český trh s ojetými osobními automobily, který generuje roční obrat kolem sta
miliard korun, navštíví ročně stovky tisíc lidí a podobné množství použitých vozidel se na
něm prodá. Tato práce se snaží najít a vhodně ohodnotit hlavní determinanty, které určují
cenu ojetého automobilu v České republice, a tím mimo jiné zvýšit informovanost
kupujících. Pro odhad jednotlivých koeficientů uvádějících vliv dané proměnné na cenu
byla použita mnohonásobná lineární regrese a metoda nejmenších čtverců. Tato studie
používá unikátní datový balíček, který byl získán z internetového portálu inzerující ojeté
automobily Sauto.cz, jenž obsahuje všechny dostupné informace o více než 55 tisících
použitých aut od 34 různých výrobců. Dle předpokladů byla potvrzena důležitost a
negativní vliv na cenu proměnných udávajících počet najetých kilometrů a stáří ojetého
automobilu. Dalšími důležitými parametry, které naopak cenu ojetého vozu ovlivňují
pozitivně, jsou prvky doplňkové výbavy. Také byla potvrzena vyšší cena ojetých aut od
německých výrobců v porovnání s konkurencí a naopak nižší u vozů od automobilek
pocházejících z Ameriky nebo z Asie. Jelikož bylo nalezeno obrovské množství
proměnných, lze tak konstatovat, že ojetý automobil je velice komplexní produkt, jehož
správné ocenění je opravdu náročný proces.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY