Detail práce

Empirická analýza efektivity fotbalových klubů anglické Premier League v sezoně 2019/20

Autor: Bc. Vojtěch Smola
Rok: 2021 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 58
Ocenění:
Odkaz: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/147804
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na empirickou analýzu efektivity fotbalových klubů anglické Premier
League. Vědecké práce, které se obdobným tématem zabývaly v minulosti, dospěly k rozdílným
závěrům.
Cílem práce je ukázat, jestli kluby zvládají vynakládat své finance efektivně či nikoliv, a dále
identifikovat nejefektivnější mužstva. Pro tyto účely byla použita data ze sezony 2019/20.Jedná
se hlavně o klubové výdaje (platy hráčů a ostatních zaměstnanců, reklama, nákupy nových
hráčů) a příjmy (vstupenky, vysílací práva, sponzoři). Dále byl zohledněn zisk bodů za sezonu
a kapacita jednotlivých stadionů.
Jako metoda byla použita analýza obalu dat s modely CCR, který je orientován na vstupy, a
BCC, který využívá variabilní výnosy z rozsahu, jelikož jsou pro tyto účely nejvhodnější.
Výsledky ukazují, že velkokluby či mužstva úspěšná na mezinárodním poli nejsou efektivnější
než ostatní ligové týmy. Neefektivita je primárně způsobena špatným využitím prostředků, ale
v této sezoně také celosvětovou pandemií Covid-19.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY