Detail práce

Efekt lokálních mezd na meziregionální migraci v České republice

Autor: Bc. Nikola Stavarová
Rok: 2021 - letní
Vedoucí: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 52
Ocenění:
Odkaz: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/147813
Abstrakt: Cílem této práce je testování hypotézy, zda meziregionální migrace je motivována
výškou mzdy. Konkrétněji, či se lidé stěhují do regionů s vyšší průměrnou mzdou. V
analýze jsme využili data ze 14 krajů České republiky za období od roku 2009 do roku
2018. Vytvořili jsme model, kde závislou proměnnou byla čistá migrace a hlavní
nezávislou byla mzda. Přidali jsme ještě další proměnné kvůli přesnějším odhadem.
Také jsme zavedli spojenou proměnnou mzdy a nákladů na žití tzv. část mzdy na
náklady, které byly reprezentovány buď cenou bydlení nebo potravin. Tyto proměnné
jsme v některých modelech využili jako hlavní zkoumané namísto mzdy. Všechny
modely jsme odhadovali pomocí fixních a náhodných efektů a následně porovnali
Hausmannovým testem. Kvůli charakteru Prahy jako odchylky jsme modely rozdělili
podle toho, zda jsou odhadované pro všechny kraje, nebo s vynecháním hlavního města.
Výsledky ukázaly signifikantní pozitivní koeficient mzdy v případě modelů bez Prahy.
Ohledně spojených proměnných, část mzdy na bydlení byla signifikantní a pozitivní u
modelů odhadovaných náhodnými efekty a část mzdy na potraviny zas při vynechání
Prahy. Hypotéza se tedy potvrdila u modelů bez Prahy s tím, že kladný efekt mzdy
nebyl zcela utlumený ani náklady na žití.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY