Detail práce

Essays in Behavioural and Experimental Economics

Autor: Mgr. Jindřich Matoušek (14.9.2022)
Rok: 2022 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 208
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Disertační práce se skládá ze tří článků prezentujících aplikace experimentálních a statistických metod na témata behaviorální ekonomie. První článek představuje sérii laboratorních experimentů, ve kterých aplikuji experimentální metody na komplexní problém rozhodování. Druhý a třetí článek představují kvantitativní syntézy literatury klasických témat behaviorální ekonomie. Obecný úvod spojuje tyto kapitoly dohromady. Na začátku každé kapitoly jsou uvedeny podrobné abstrakty jednotlivých článků.
V prvním článku experimentálně zkoumám dva komplexní více-jednotkové aukční mechanismy s možností komunikace mezi účastníky, a porovnávám tyto mechanismy z hlediska efektivity. Umožnění komunikace překvapivě zvyšuje efektivitu ve zkoumaných aukčních formátech. Koluzní dohoda vedla v našem případě k lepšímu rozdělení ve srovnání s aukcí bez komunikace. Domnívám se, že složité formáty aukcí příliš komplikují rozhodování účastníků a způsobují neefektivitu, zejména při aukcích s velkým množstvím zboží k prodeji.
Ve druhém článku představuji meta-analýzu klíčového parametru odhadovaného laboratorními i terénními ekonomickými experimenty---individuální diskontní sazby. Zkoumám, do jaké míry lze rozptyl diskontní sazby připsat pozorovatelným rozdílům v experimentálním designu a také selektivnímu vykazování výsledků v příslušné literatuře. Používám bayesovské a frekventistické modelování k identifikaci faktorů, které nejvíce ovlivňují individuální diskontní sazbu. Výsledky ukazují publikační zaujatost autorů vůči neintuitivním výsledkům. Opravená průměrná roční diskontní sazba je oproti prostému průměru hodnot reportovaných v literatuře poloviční.
Ve třetím článku zkoumám, zda finanční pobídky skutečně motivují lidi k lepší práci. Provádím inventuru nově vznikajícího výzkumu v ekonomii, sbírám celkem 1568 odhadů ze 44 různých studií a kodifikuji 39 proměnných, abych zachytil základní povahu účinku, který mají pobídky na motivaci a výkon. Provádím metaanalýzu sesbíraného vzorku literatury. Řada statistických testů naznačuje, že celkový účinek pobídek je prakticky nulový. K identifikaci nejvýznamnějších determinantů účinku používám bayesovský a frekventistický model průměrování. Nejvíce ze všech tlačí tento efekt směrem nahoru publikační zaujatost výzkumníků.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY