Detail práce

Hospodářský růst vs. rovné příležitosti pro muže a ženy

Autor: Mgr. Markéta Bočková
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: Ing. Monika Hollmannová
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Hospodářská politika
Jazyk: Anglicky
Stránky: 99
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce analyzovala trh práce ve spojitosti s gender tématikou a ekonomickým vývojem a možným propojením vývoje gender tematiky s vývojem lidských zdrojů a ekonomickým růstem.
Pro účely analýzy bylo vybráno devět zemí na podobné ekonomické úrovni, které reprezentují odlišné kulturní a hospodářské (ekonomické) zázemí: Austrálie, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Švédsko, Velká Británie a Spojené státy americké. Human Development Index a Gender Development Index těchto zemí byl porovnáván s jejich hospodářským vývojem v následujících letech a byla provedena analýza jejich vzájemné souvislosti. V zájmu lepšího porovnání byl dále analyzován Equally Distributed Education Attainment Index (EEAI), a také byla analyzována korelace indexu EEAI s mírou růstu HDP. Přestože výsledky ukazují několik podobností mezi vybranými zeměmi, vztah mezi indexem a mírou ekonomického růstu není zcela zřejmý.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY