Detail práce

Volební paradoxy

Autor: Mgr. Martin Hokeš
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Evropská integrace
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění: Bolzanova cena
Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce Volební paradoxy analyzuje paradoxy síly a roli absence při měření síly.
První část se zabývá základními koncepty, běžnými indexy volební síly a jejich axiomy. Zejména je zvážen význam a relevance těchto axiomů jakožto omezujících podmínek měření síly.
Druhá část představuje prakticky všechny volební paradoxy s důrazem na paradoxy síly a zavádí nový paradox, "paradox absence". V důsledku jeho existence je dokázáno, že koncept globální monotonie je za předpokladu užití binárních indexů síly (jakými jsou například Shapley -- Shubik nebo Banzhaf -- Coleman) pro analýzy výborů, ve kterých je absence dovolena, méně restriktivní, než je obecně předpokládáno.
Závěrečná část práce se zabývá vlivem absence a zavádí nový model indexu síly založený na nediskriminující tripartitě. Empirická část užívá tento index pro analýzu Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.

Ke stažení: Diplomová práce - Hokeš

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY