Detail práce

Důchodové systémy -- modely dynamické rovnováhy

Autor: Mgr. Jan Houska
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Hospodářská politika
Jazyk: Český
Stránky: 106
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce zkoumá vliv stárnutí populace ČR na makroekonomickou rovnováhu a optimální mikroekonomické chování jedinců v ekonomice v závislosti na třech typech důchodových systémů: v současném systému ČR s definovaným důchodem, v systému s definovaným příspěvkem a ve fondovém systému.
Analýza je provedena v upraveném dynamickém modelu celkové ekonomické rovnováhy autorů A. J. Auerbacha a L. J. Kotlikoffa. Úprava modelu spočívá v doplnění typů důchodových systémů a ve využití podrobných demografických dat o početnosti věkových kohort z prognózy populace ČR v letech 2002-2065 (B. Burcin a T. Kučera, katedra demografie PŘF UK).
První část práce obsahuje teoretický úvod do demografického vývoje věkové struktury, do procesu jejího stárnutí a do její prognózy. Následuje přehled důchodových systémů a možných rizik, které ohrožují jejich finanční stabilitu. Demografická a ekonomická rizika jsou analyzována v jednoduchém dvougeneračním modelu.
Druhá část práce obsahuje popis upraveného dynamického modelu, popis dat z prognózy populace ČR a výsledky modelu. Hlavními body analýzy jsou: 1) vývoj poměru celkového objemu kapitálu a celkové nabídky práce v ekonomice, 2) vliv výše čistých mezd (odvozených od výše hrubé mzdy a výše odvodů na penze), úrokových sazeb a výše důchodů na chování jedinců v ekonomice a 3) změny v celoživotním užitku generací a porovnání vývoje relativní výše užitku seniorů v celé společnosti. Vše analyzováno pro systémy PAYG DB, PAYG DC a FF v průběhu stárnutí populace ČR.
Závěry práce ukazují, že stárnutí populace má významný vliv na celkovou ekonomickou rovnováhu, a upozorňují na to, proč je pro vlády obtížné reformovat současné průběžné důchodové systémy s definovaným důchodem.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY