Detail práce

Politika výzkumu a vývoje Evropské unie a "evropský paradox"

Autor: Mgr. Jan Svoboda
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Evropská integrace
Jazyk: Český
Stránky: 78
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce zkoumá roli EU v pozici koordinátora politiky výzkumu a vývoje v Evropě. Členské země ES dlouhou dobu postupovaly v této oblasti samostatně. S prohlubující se evropskou integrací a postupující globalizací však sílilo volání po společném postupu. Pozitivní zlom přineslo spuštění tzv. rámcových programů, ale skutečně koncepční řešení bylo schváleno až v roce 2000 -- Evropský výzkumný prostor. Tento ambiciózní projekt by měl být jednak lékem na všechny hlavní problémy evropského výzkumu a zároveň se stát jedním z hlavních prostředků při plnění cílů lisabonské strategie - zvyšování konkurenceschopnosti EU. Jedním z hlavních problémů, kterým EU čelí, je "evropský paradox". Tento jev poukazuje na skutečnost, že v porovnání s USA a Japonskem není EU schopna zužitkovat v praxi výborné výsledky svého výzkumu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY