Detail práce

Finanční opce

Autor: Mgr. Kamil Nekula
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finanční a kapitálové trhy
Jazyk: Český
Stránky: 103
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Trh s finančními opcemi představuje jeden z nejzajímavějších fenoménů ve finančním sektoru na světových kapitálových trzích posledních let. Na těchto trzích se obchoduje s kontrakty, které jsou odvozené (derivované) od podkladových aktiv, jimiž jsou např. fyzické komodity, měny, kmenové akcie nebo obligace. Opční derivát označuje takový finanční produkt, jehož cena se odvíjí zejména od cen bazických aktiv na promptním trhu. Vzhledem k této závislosti představují deriváty obecně určité podmíněné nároky, které výrazné ovlivňují matematiku těchto nástrojů.
Cílem práce je podrobná analýza hlavních druhů finančních opcí s důrazem na metody jejich oceňování jak ve spojitém čase užitím Blackova-Scholesova modelu (B-S) a jeho modifikací, tak v diskrétním čase užitím binomického a trinomického stromu (s ukázkami výpočtů z praxe). Práce se rovněž věnuje problémům, které vyvstávají při praktické aplikaci těchto teoretických modelů, zejména otázce volatility (historické a implikované), neboť B-S model předpokládá konstantní volatilitu, avšak volatilita výnosů (např. akcií) v žádném případě není konstantní a zcela jistě není determinována pouze cenou podkladového aktiva. Jednou z poruch volatility je jev nazývaný volatility smile a volatility smirk, o kterém bude také pojednáno.
Ačkoliv bych se chtěl ve své práci věnovat nejen základním skupinám finančních opcí, ale i jejich netradičním modifikacím (exotické opce), je zřejmé, že z podstaty věci, má práce nemůže být zcela vyčerpávající. Neustále totiž vznikají nové variace opčních obchodů.
Ke stažení: Diplomová práce - Nekula

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY