Detail práce

International Financing - Focused on GDR and ADR

Autor: Mgr. Kateřina Holická
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 95
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou prác
Odkaz:
Abstrakt: Depozitní certifikáty se staly v devadesátých letech minulého století velice populární. Po zpomalení v letech 2001/2002 přinesl rok 2003 obnovení rozvoje jejich trhů. Také středoevropské společnosti si postupně uvědomují výhody emise depozitních certifikátů.
V souladu s hypotézou oddělených trhů jsme zjistili, že ceny depozitních certifikátů středoevropských společností a jim podléhajících akcií jsou velice těsně korelované a příležitosti arbitráže jsou tak velice omezené.
Pro kvantifikaci efektů emise depozitních certifikátů na podkladové akcie na domácím trhu jsme uvažovali 19 akcií českých, maďarských a polských společností, které depozitní certifikáty vydaly. Výsledky ukazují, že uvedení GDR či ADR programu má velmi pozitivní dopad na hodnotu podkladové akcie. Aritmetický průměr hodnoty přidané k ceně akcie během jednoho roku po zahájení programu dosáhl velmi vysoké pozitivní hodnoty; cenový nárůst (z úrovně 20 dní před emisí) se rovnal 33,33%. Na druhé straně, u 7 z 19 akcií nebyl pozorován žádný pozitivní vliv emise depozitních certifikátů na cenu.
Na stejném vzorku byla potvrzena hypotéza, že emise depozitních certifikátů podporuje likviditu podkladových akcii na domácím trhu. Denní objemy obchodování se zvýšily v průměru o 21% v roce následujícím po emisi.
Ke stažení: Diplomová práce - Holická

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY