Detail práce

Financování výstavby bytů v Německu

Autor: Mgr. Jana Buchtová
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 121
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V diplomové práci jsou diskutována témata týkající se financování výstavby bytů v Německu. Práce rozebírá služby bank, které se koncentrují na oblast bydlení. Hned na začátku je teoretický úvod s mikroekonomickým modelem, který demonstruje vzájemné propojení trhů uživatelů bydlení, finančního a stavebního trhu a trhu s půdou. Zmíněny jsou taktéž přístupy institucionální ekonomie. Druhá kapitola je věnována bankovním službám v oblasti nemovitostí. Pozornost je zde soustředěna na hypotéky, německé prostředí podporující existenci hypoték a německý Zákon o insolvencích. Následující dvě kapitoly se věnují možnostem refinancování hypoték -- hypotečním zástavním listům a cenným papírům jištěným hypotékami. Hypoteční zástavní listy jsou vydávány především hypotečními bankami, zatímco cenné papíry jištěné hypotékami smějí vydávat i ostatní finanční instituce. Prezentován je také model, který by mohl pomoci hypotečním bankám rozhodnout se, kdy je pro ně výhodnější emitovat hypoteční zástavní listy a kdy cenné papíry jištěné hypotékami. Poslední kapitola je věnována privatizaci německých, státem, spolkovými zeměmi, městy a státními podniky vlastněným podnikům, které zajišťují bydlení. Tato oblast rozšiřuje možnosti bank nabízet své služby.
Ke stažení: Diplomová práce - Buchtová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY