Detail práce

Operační riziko v Basilejské dohodě o kapitálové přiměřenosti

Autor: Mgr. Kateřina Raková
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou zahrnutí operačního rizika do Nové basilejské dohody o kapitálové přiměřenosti. Vytvoření explicitního kapitálového požadavku v rámci Basel II si kladlo za cíl nejen zlepšit stabilitu bankovního sektoru prostřednictvím vyšší hladiny kapitálu, ale též podpořit rychlý vývoj v oblasti řízení a měření tohoto rizika. Cílem této práce je zhodnotit, zda s ohledem na specifickou povahu operačního rizika a současný stav v bankovním sektoru bude mít Basel II v poslední navrhované podobě dostatek nástrojů tyto cíle splnit. Práce diskutuje všechny metody, které by v budoucnu měly být bankám pro výpočet kapitálového požadavku k dispozici, jejich vývoj během konzultačního procesu, současný stav a možnosti dalších zlepšení. Práce také hodnotí očekávaný dopad nových pravidel na bankovní sektor nejen v oblasti výše kapitálového požadavku, ale zejména v oblasti kvality řízení operačního rizika.
Ke stažení: Diplomová práce - Raková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY