Detail práce

Proč neklesá inflace v České republice ?

Autor: Bc. Martin Sommer
Rok: 1995 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 22
Ocenění: Cena Karla Engliše České společnosti ekonomické
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce analyzuje hospodářskou politiku v České republice v polovině devadesátých let z hlediska politické ekonomie. Díky důsledné antiinflační politice v počáteční fázi transformace získalo
politicko-ekonomické centrum značnou důvěru za strany ekonomických subjektů. Vysoká kredibilita centra potom zpětně vytvářela prostor pro volbu mezi ekonomickým růstem a inflaci, i když tato možnost volby byla pouze dočasného charakteru. Výsledkem byla relativně vysoká inflace okolo 10 procent, kterou lze povazovat za největší "překvapení " postrevoluční fáze ekonomické reformy, a přechodný nárůst tempa ekonomického růstu.
Ke stažení: Bakalářská práce - Sommer

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY