Detail práce

Corporate Governance a privatizace v Srbsku

Autor: Mgr. Filip Bojović
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Hospodářská politika
Jazyk: Český
Stránky: 107
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V současné době nalezneme řadu analýz týkajících se problematiky corporate governance a privatizace v tranzitivních ekonomikách. Nicméně, pouze nepatrná část těchto analýz je věnována správě a privatizaci srbských podniků. Táto práce se mimo jiné snaží vyplnit tyto mezery. Srbsko je zajímavé díky své dlouholeté zkušeností (spolu s dalšími zeměmi bývalé SFR Jugoslávie) s tzv. samosprávou zaměstnanců. Ve srovnání se centrálním plánováním se tento systém snažil spojit socialistické ekonomické prvky s jistou formou quasi trhu. Cílem této práce je potvrdit tezi, že samospráva měla jisté přednosti v dané době, avšak její další existence není vhodná z hlediska zefektivnění corporate governance. Dalším cílem je ukázat, že jasně definována vlastnická práva představují důležitý předpoklad pro zefektivnění corporate governance v Srbsku. Tyto témata jsou postupně analyzovány z hlediska problémů vznikajících v rámci tržních ekonomik a nástrojů pro jejich řešení (kapitola 2), z pohledu zaměstnanecké samosprávy tržního i jugoslávského typu (kapitola 3), privatizace (kapitola 4) a současného vývoje (kapitola 5).

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY