Detail práce

Platí firmy se slabšími účetními výkazy vyšší úrokové míry? Empirický výzkum českých firem v letech 1996-2002.

Autor: Mgr. Eva Horváthová
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: Ing. Irena Jindřichovská CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 64
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Ve své práci testuji model finančního akcelerátoru Bernankeho, Gertlera a Gilchrista (1999) využívajíc rozsáhlou databázi finančních výkazů českých firem. Mezi nejdůležitější závěry patří: Individuální úrokové míry jsou negativně korelovány s hodnotou kolaterálu a velikostí prodejů a positivně korelovány s čistým dluhem. Likvidní aktiva, cash flow a finanční majetek individuální úrokové míry neovlivňují náklady financování na firemní úrovni. Vliv čistého dluhu na úrokové míry je nelineární. Heterogenita individuálních úrokových měr vzrůstá dramaticky během recese.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY