Detail práce

Privatizace bank v České republice

Autor: Mgr. Jana Kafková
Rok: 2003 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 102
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Mnoho vlád světa poskytuje významné výhody zahraničním investorům, vedeny očekáváním zisků v podobě externalit. Smyslem této diplomové práce je přispět k systematickému zmapování externalit podniků vlastněných ze zahraničí (ZP) na podniky domácí (DP). V první části je nejprve zpracován přehled různých typů externalit a jejich původu. Produktivita domácích výrobců mů_e být ZP ovlivněna mnoha způsoby -- _kolením pracovníků a managementu, jejich_ znalosti mohou následně být dostupné i domácím firmám, demonstrováním vyu_ití nových technologií, transferem know-how, zaji_těním technické pomoci, zvy_ováním konkurenčních tlaků na lokální domácí firmy, tvorbou poptávky po lokálních vstupech a mo_ností domácích firem snáze se specializovat. Přítomnost ZP mů_e ovlivnit produktivitu DP i negativně, zejména v krátkém období, a to odebráním části jejich poptávky a sní_ením jejich vlastní produkce, efektivnosti, zvý_ením nákladů. V dal_í části je analyzována přítomnost ZP v české ekonomice z mnoha pohledů. Lze říci, _e ZP sehrávají stále vět_í roli v české ekonomice, co_ je patrné z dat o produkci, zaměstnanosti a produktivitě. V poslední kapitole je sektorově analyzována úhrnná produktivita faktorů (TFP) DP a konfrontována s TFP ZP. Výsledkem je zji_tění, _e nic nenasvědčuje o divergenci úrovně TFP obou skupin podniků. Za pou_ití sektorových dat o zpracovatelském průmyslu je provedena regrese růstu TFP DP s různými dal_ími vysvětlujícími proměnnými. Hlavním sdělením této analýzy je fakt, _e růst TFP DP není negativně ovlivněn přítomností ZP, i kdy_ nelze vyslovit závěr, _e by tomu tak bylo právě v důsledku pozitivních externalit z přítomnosti ZP.
Červen 2023
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY