Detail práce

Regulace a dohled finančních trhů

Autor: Mgr. Jan Lomoz
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce je zaměřena na porovnání institucionálního uspořádání orgánů regulace a dohledu finančních trhů ve Spojených státech amerických se situací, která panuje v České republice.
Úvodní část poskytuje teoretický náhled na důvody a přístupy k regulaci finančních trhů. Diskutují se zde základní cíle, které musí efektivní orgán regulace a dozoru splňovat.
Následující část práce obsahuje vlastní komparaci institucionálního uspořádání regulace a dozoru v USA a České republice. Tato část se nezabývá všemi sektory finančního trhu, naopak se pouze zaměřuje na trh kapitálový. Důvodem je jeho specifický způsob vzniku v České republice, který je úzce spojen s kupónovou privatizací. Institucionální zakotvení regulace a dozoru v USA pak poskytuje hodnotné srovnání, protože americký kapitálový trh je obecně vnímán jako nejrozvinutější trh světa. Institucionální úroveň regulace a dozoru kapitálového trhu získává na důležitosti, protože klesá míra bankovního zprostředkování, a proto budou hrát kapitálové trhy z pohledu celkového objemu investic stále větší roli.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY