Detail práce

Chování v institucionální změně: Evoluční přístup

Autor: Bc. Jaromír Baxa
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 66
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: V této práci jsem se snažil hledat odpovědi na otázky spojené s dopady institucionální změny na chování jednotlivců a organizací, jedním z hlavních cílů bylo ukázat, proč dlouhodobě přežívají vzorce chování a proč existuje path dependency v institucích. V první kapitole je shrnut model homo oeconomicus, v kapitole druhé je prezentován alternativní model chování akcentující jeho rutinní charakter a subjektivní charakter poznávání. S pomocí rutinního chování a mentálních modelů jako obrazů reality v hlavách jednotlivců jsem pak vysvětlil existenci institucí jako projev sdílených mentálních modelů na celospolečenské úrovni. Třetí kapitola se pak zabývá samotným chováním v průběhu institucionální změny a hledáním důvodů pro přežívání institucí s pomocí analogie s technologickou změnou i s přispěním sociální psychologie a kulturní antropologie. V celé práci jsou teoretické problémy aplikovány hlavně na případ české ekonomiky v době transformace.
Ke stažení: Jaromír Baxa

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY