Detail práce

Ekonomická integrace ve střední Evropě: Analýza s využitím gravitačního modelu

Autor: Bc. Anna Dotřelová
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 57
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou zón volného obchodu z teoretického i praktického hlediska. První část začíná teoretickým vymezením základních integračních celků, následně je orientovaná především na praktické problémy spojené s fungováním zón volného obchodu, jako jsou podmínky určování původu a pravidla jejich kumulace. Je uveden příklad vývoje reálného integračního celku – Středoevropské zóny volného obchodu.
V další části je pomocí gravitačních modelů demonstrován skutečný vliv členství v základních integračních celcích východní a střední Evropy. Dále je provedeno srovnání potenciálního obchodu s obchodem reálným. V závěru práce je uvedeno několik potenciálních směrů výzkumu spojeného s gravitačními modely a nastíněny problémy s daty, s kterými se autorka setkala.
Ke stažení: Anna Dotřelová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY