Detail práce

Ekonometrický model českého zahraničního obchodu se zeměmi Evropské unie

Autor: Bc.Jakub Jeřábek
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 46
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit ekonometrický model zahraničního obchodu České republiky s Evropskou unií pro roky 1993 – 1999 pomocí robustní regresní metody LTS. V práci je nalezen logaritmický model pro export a import a jsou zjištěny hodnoty koeficientů pro základní ekonomické proměnné z Ricardova a Heckscher-Ohlinova modelu zahraničního obchodu. Navíc práce identifikuje průmyslová odvětví, která se modelem řídí, a zjistí vzestupný trend jejich počtu v závislosti na čase. Z toho lze usuzovat na postupné dokončování transformace české ekonomiky.
Ke stažení: Jakub Jeřábek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY