Detail práce

Vývoj bankovních depozitních služeb pro obyvatelstvo v ČR po roce 1990

Autor: Bc. Michal Kysílko
Rok: 2004 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá vývojem nabídky depozitních bankovních služeb (produktů) v ČR od roku 1990. Konkrétně se zaměřuje na depozitní služby pro obyvatelstvo (pro nepodnikatelské fyzické osoby) a jejich změny popisuje v kontextu transformace českého bankovního systému.
Po celá 90. léta retailovému bankovnictví dominovaly velké banky, z nichž se postupně stávaly "finanční supermarkety" s rozsáhlou nabídkou produktů. Menší banky se musely specializovat na poskytování služeb pro úzkou skupinu bohatších klientů, jimž vytvářely produkty "na míru". Až s nástupem přímého bankovnictví na přelomu desetiletí začaly menší banky úspěšně podnikat i na trhu depozitních služeb pro širokou veřejnost.
Nabídku depozitních produktů významně ovlivňovala přítomnost zahraničních bank. Ty do českého bankovnictví přinášely nové trendy (orientace na klienta, cross-selling, alternativní možnosti spoření) a posilovaly v něm konkurenční prostředí. Dnes je nabídka bankovních depozitních služeb v ČR na úrovni vyspělých ekonomik, za uplynulých 14 let prošla vývojem, který v jiných zemích trval celá desetiletí.
Ke stažení: Michal Kysílko

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY