Detail práce

Dynamické modely nezaměstnanosti

Autor: Bc. Martin Čihák
Rok: 1994 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 0
Ocenění: Bolzanova cena
Odkaz:
Abstrakt: Ve své práci se zabývám dynamickými modely nezaměstnanosti. Studie vede k několika závěrům, z nichž pravděpodobně nejdůležitějším je zjištění, že při heterogenitě je přizpůsobování na trhu práce pomalejší a že typ přizpůsobení závisí na stupni nejistoty účastníků trhu práce.

V první části práce začínám od jednoduchého deterministického modelu nezaměstnanosti a ukazuji jeho modifikace pro případ segmentace na trhu práce respektive pro trh práce s několika sektory. V druhé části provádím tytéž kroky pro stochastický model, založený na Markovových řetězcích. Ve třetí části prezentuji zobecnění těchto modelů, které věnuje větší pozornost rozhodnutím účastníků na trhu práce a je schopen lépe vysvětlit reálnou dynamiku. V závěrečné části porovnávám vhodnost těchto modelů s použitím empirických dat.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY