Detail práce

Kořeny ekonomického myšlení

Autor: Bc. Tomáš Bíla
Rok: 2005 - zimní
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 37
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce sleduje vývoj ekonomického myšlení v rámci náboženských a filozofických systémů starověku a středověku. Důraz je kladen na ekonomické a etické otázky aktuální pro starozákonní židy, řeckou filozofii, počátky křesťanství a středověkou scholastiku. Pohledem spíše metodologickým jsou popsány představy o dobru a zlu a o fungování společenského řádu, které se stalo východiskem společenskovědního uvažování.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY