Detail práce

Charakteristika japonské ekonomiky

Autor: Bc. Konstantin Ioseliani
Rok: 2005 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 49
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Jak je známo, Japonské hospodářství je jedním z nejzajímavějších fenomenů v ekonomické sféře. Opírám se o moderní literaturu v oblasti a příslušné empirické údaje. Tato práce poskytuje obsáhlou analýzu hospodářského systému Japonska a probírá tři hlavní faze evoluce od roku 1868 do nového tisíciletí. V práci jsou analyzovány a prezentovány proces evoluce moderního ekonomického systému Japonska a základní rysy tohoto procesu. Diskuse obsahuje důvody úspěchů a selhání Japonského ekonomického systému. Tato práce může být přínosná pro osoby zabývající se zkoumáním Japonského hospodářství

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY