Detail práce

Štúdia kauz Crédit Lyonnais a IPB

Autor: Bc. Stan Jackulík
Rok: 2005 - zimní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 56
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Táto práca sa zameriava na vývoj a príčiny dvoch dôležitých bankových kauz: francúzskej Crédit Lyonnais a českej IPB. Analyzuje ich a porovnáva na základe viacerých aspektov.
Prvá časť je venovaná francúzskemu bankovému sektoru. Ďalej pokračuje obsiahla deskripcia kauzy Crédit Lyonnais – jej priebeh, príčiny a následné riešenie. Stručne zhrnie kauzu IPB.
Druhá časť prevádza komparatívnu analýzu týchto kauz, hľadá podobné a odlišné črty.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY